Download

Downloading program

Version: 9.0.4 b

File size: 110.6 MB

The installer contains all the files needed to run the Orthodontics 9 application

 WARNING ! 

If the program works in network mode, it should be remembered that it should be installed in the same version at each workstation.

Nowości w wersji 9.0.4:

 • Możliwość wystawienia e-recept z programu i wysyłania na platformę P1 z możliwością oznaczania recept „pro auctore” i „pro familiae”;
 • Określenie poziomu trudności leczenia poszczególnych pacjentów;
 • Dodanie nowych filtrów w kartotece;
 • Optymalizacja pliku bazy danych;
 • Stabilizacja aplikacji.

Nowości w wersji 9.0.3:

 • Automatyczne powiadomienia sms;
 • Moduł dokumentach medycznej z możliwością wystawienia recept;
 • Wersja angielska;
 • Rozszerzenie funkcjonalności modułu analiz i terminarza.

Nowości w wersji 9.0.2:

 • Możliwość podpisywania wizyt podpisem kwalifikowanym;
 • Automatyczne powiadomienia mailowe pacjentów o terminie wizyty;
 • Rozszerzenie funkcjonalności modułu finansowego;
 • Dodanie możliwości podglądu wizyt pacjentów w pasku bocznym z z wcześniejszych dni;
 • Poprawa funkcjonalności pozycjonowania modeli diagnostycznych;
 • Możliwość usuwania niezaakceptowanych i niepodpisanych wizyt z dziś;

Nowości w wersji 9.0.1:

 • Moduł stomatologiczny z diagramem zębowym, osobnymi wizytami i wywiadami;
 • Edytor szablonów z wpisami w module stomatologicznym oraz możliwością dodawania zgód i oświadczeń pacjentów;
 • Nowe pola wpisów w bazie danych dotyczące podmiotu leczniczego;
 • Nowe pola wpisów w wizytach ortodontycznych i stomatologicznych zgodne ze standardem HL 7;

Nowości w wersji 9.0.0:

1) Zmiana szaty graficznej
2) Nowe analizy cefalometryczne Jeffersona , Tweeda i Wilka
3) Dodanie trybu wyświetlania karty pacjenta na dwóch oknach.
4) Możliwość porównywania kilku analiz.
5) Historia zmian analiz
6) Rozszerzenie formularza danych osobowych pacjenta.
7) Nowy modułu finansów
8) Zmiany we wpisach na  fakturach
9) Usprawnienia podglądu modeli 3D.

 UWAGA

PRZENOSZENIE LICENCJI NA DRUGI KOMPUTER!

 

W celu przeniesienia licencji programu z jednego komputera na drugi komputer, konieczne jest SKONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE. 

Ważne, aby przed skontaktowaniem się z nami przygotować szczegóły licencji. Znajdą je Państwo w programie w zakładce                Pomoc ->Szczegóły licencji programu.

Skopiowanie szczegółów licencji i samodzielne przeniesienie ich na drugi komputer nie uruchomi licencji na nowym komputerze. 

 

UWAGA

PRZED AKTUALIZACJĄ!


PAMIĘTAJ, ABY WYKONAĆ:

 • KOPIĘ ZAPASOWĄ BAZY DANYCH PACJENTÓW
 • KOPIĘ SZABLONÓW UTWORZONYCH W EDYTORZE SZABLONÓW (dotyczy osób, które spersonalizowały swoje wpisy w EDYTORZE SZABLONÓW. W celu zachowania swoich szablonów i scalenia ich z nowościami w programie – prosimy o kontakt telefoniczny).

 UWAGA

DLA UŻYTKOWNIKÓW WERSJI 8!

 

NAJNOWSZA WERSJA PROGRAMU ORTODONCJA 9 JEST DOSTĘPNA DLA POSIADACZY WERSJI 8 W RAMACH DARMOWEJ AKTUALIZACJI.

Starsze wersje aplikacji Ortodoncja

Wersje starsze niż wersja 7 zostały zaprojektowane na systemy Windows ówcześnie obecne na rynku. Ponieważ firma Microsoft przestała wspierać Windows XP i starsze systemy (oficjalny komunikat firmy Microsoft), firma Ortobajt nie jest w stanie zagwarantować poprawnego działania starszych wersji aplikacji na tych systemach.

Posiadaczom starszych wersji programu proponujemy zakup aktualizacji do wersji 9 po obniżonej cenie.

Wersja: 8.0.22

Rozmiar pliku: 96.4 MB

Instalator zawiera wszystkie potrzebne pliki i podprogramy do uruchomienia aplikacji Ortodoncja 8.0.22

Wersja: 7.0.24D

Rozmiar pliku: 85MB

Instalator zawiera wszystkie potrzebne pliki i podprogramy do uruchomienia aplikacji Ortodoncja 7.0

Umowa licencyjna

Przeczytaj uważnie zanim dokonasz instalacji programu.
Instalacja programu oznacza zgodę na warunki licencji.

1. Niniejsza Licencja jest umową między ORTOBAJT zwanym w dalszej części umowy PRODUCENTEM, a użytkownikiem końcowym zwanym UŻYTKOWNIKIEM i określa prawa UŻYTKOWNIKA do wykorzystania programu “Ortodoncja” zwanego dalej PROGRAMEM.

2. PROGRAM pozostaje własnością PRODUCENTA.

3. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do eksploatacji programu na jednym stanowisku komputerowym w danym momencie.

4. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikacji programu.

5. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania programu, w szczególności wynikające z błędów systemu operacyjnego, nieprawidłowej obsługi, oraz nieadekwatnej interpretacji rejestrowanych danych.

6. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do otrzymywania nowszych wersji programu (up-grade) na preferencyjnych warunkach. Podstawą do ich uzyskania jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup programu przez UŻYTKOWNIKA.

7. Wszelkie usługi w czasie użytkowania programu będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień dotyczących zarówno zakresu usług, jak i wysokości wynagrodzenia.

8. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania oraz przetwarzania statystyk użytkowania PROGRAMU przez UŻYTKOWNIKA.

9. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do korzystania z PROGRAMU wyłącznie w celu prowadzenia praktyki lekarskiej.

10. Prowadzenie kursów, prelekcji oraz innych form kształcenia mających charakter komercyjny przy użyciu PROGRAMU, bez porozumienia z PRODUCENTEM jest zabronione.

RODO

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie ,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)”.

W związku z tym, informujemy, że administratorem wszystkich danych osobistych uzyskanych w procesie rejestracji programu Ortodoncja jest firma ORTOBAJT Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach i w zakresie związanym wyłącznie z realizacją usług świadczonych przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zapoznania się z wersją testową programu Ortodoncja oraz zakupu program komputerowego Ortodoncja.

W przypadku odmowy podania przez Użytkownika niezbędnych danych, firma ORTOBAJT Anna Smołka nie może udostępnić ani sprzedać licencji programu Ortodoncja.

Przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o zgodę Użytkownika.

Dane Użytkownika nie są usuwane po wygaśnięciu ważności licencji programu Ortodoncja przez ORTOBAJT Anna Smołka. Konto Użytkownika zapisuje całą historię połączeń komputera z serwerem. Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych, jeżeli są już zbędne do uruchamiania programu Ortodoncja a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów. Żądanie usunięcia danych oznacza także żądanie wyrejestrowania się z serwera .
Ortobajt Anna Smołka może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa.

ORTOBAJT Anna Smołka dokłada wszelkich starań, aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem.

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ORTODONCJA

W związku z chęcią przetestowania programu Ortodoncja lub zakupu licencji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest firma Ortobajt Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uruchomienia programu komputerowego Ortodoncja w wyniku rejestracji konta Użytkownika, jak również przekazywania informacji związanych z dokonywaniem zakupów udziału w kursach i licencji programowych;
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia technicznego, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa;
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uruchomienia programu Ortodoncja na komputerze Użytkownika;

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH