Moduł e-recepty

Moduł e-recepty

E-RECEPTA

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System P1).

Główne cele systemu e-recepty to ułatwienie procesu realizacji recept, ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów i eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. E-recepta to cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej recepty. Od stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

PRZYDATNE BROSZURY INFORMACYJNE

  • Jak działa e-recepta?
  • Proces certyfikacji podmiotu w systemie P1  
  • Najczęściej zadawane pytania

WYMAGANIA PROGRAMU ORTODONCJA

Do prawidłowego funkcjonowania modułu e-recepty niezbędne jest:

  • posiadanie podpisu kwalifikowanego, który umożliwi podpisywanie e-recept
  • posiadanie konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (rejestracja  https://rpwdl.csioz.gov.pl)

Więcej informacji o systemie e-recepta znajdą Państwo na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

Jeżeli są Państwo zainteresowani modułem e-recepty w programie Ortodoncja, skontaktuj się z nami, a my uruchomimy moduł na 3 miesiące bez dodatkowych opłat.

+48 608 452 101

+48 882 48 10 10

Pomoc techniczna:

+48 603 131 273

Instrukcja wystawiania e-recept w programie Ortodoncja

JAK URUCHOMIĆ MODUŁU E-RECEPTY?

1.Zainstalować certyfikaty, które zostały wygenerowane z systemu P1:

Instalacja przebiega poprzez uruchomienie certyfikatu (podwójne kliknięcie na certyfikat TLS i WSS) i postępowanie zgodne z managerem instalacji certyfikatu.

 

  1. W programie Ortodoncja wchodzimy w , a następnie z listy wybieramy .
  • W zakładce uzupełniamy dane poszczególnych lekarzy poprzez wybór danego lekarza z lewej tabeli i kliknięcie „Edytuj szczegóły użytkownika” – najważniejsze, aby wpisać tytuł i Numer Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaznaczyć pole, „Użyj podpisu kwalifikowanego”

 

 

  • W zakładce   uzupełniamy wszystkie dane placówki. Należy pamiętać, że wymagany jest REGON 14-cyfrowy (można go znaleźć w RPWDL)

 

 

Komórka organizacyjna – należy wybrać podmiot leczniczy czy indywidualna praktyka

Numer rejestrowy placówki – RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej

Nr jednostki organizacyjnej – RPWDL, DZIAŁ II, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Wybrać właściwy oddział NFZ – nawet gdy nieplanowane wystawianie recept z refundacją

Numer umowy z NFZ – nieobowiązkowy!

Wybrać właściwą specjalizację jednostki – RPWDL, Dział III, Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej => Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Lokalny OID jednostki – Dane zostały przesłane w mailu o nadaniu dostępu do P1

Biznesowy OID jednostki – Dla podmiotów medycznych wartość stała: 16.840.1.113883.3.4424.2.3.1

Rozszerzenie Biz. OID: RPWDL, DZIAŁ I, Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej,

Komórka organizacyjna: RPWDL, DZIAŁ III, Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, dla właściwej specjalizacji

 

  • Następnie należy wczytać zainstalowane w p.1 certyfikaty TLS i WSS poprzez kliknięcie „Wczytaj certyfikat TLS/WSS” i wybranie odpowiedniego

Informacje opracowane w oparciu o https://www.csioz.gov.pl/

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH