Regulamin

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie ,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)”.

  1.  Administratorem wszystkich danych osobistych uzyskanych w procesie rejestracji programu Ortodoncja jest firma ORTOBAJT Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jugosławiańska 106A, NIP 89512895.
  2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach i w zakresie związanym wyłącznie z realizacją usług świadczonych przez ORTOBAJT Anna Smołka.
  3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zapoznania się z wersją testową programu Ortodoncja oraz zakupu program komputerowego Ortodoncja.
  4. W przypadku odmowy podania przez Użytkownika niezbędnych danych, firma ORTOBAJT Anna Smołka nie może udostępnić ani sprzedać licencji programu Ortodoncja.
  5. Przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o zgodę Użytkownika.
  6. Dane Użytkownika nie są usuwane po wygaśnięciu ważności licencji programu Ortodoncja przez ORTOBAJT Anna Smołka. Konto Użytkownika zapisuje całą historię połączeń komputera z serwerem. Użytkownik może żądać  usunięcia swoich danych jeżeli są już zbędne do uruchamiania programu  Ortodoncja, a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów. Żądanie usunięcia danych oznacza także żądanie wyrejestrowania się z serwera .
  7. Ortobajt  Anna Smołka może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
   • użytkownik wyrazi na to zgodę
   • będzie to uzasadnione przepisami prawa
  8. ORTOBAJT  Anna Smołka dokłada wszelkich starań, aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem.

LICENCJA NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU ,,ORTODONCJA 8″ 

Instalacja programu oznacza zgodę na warunki licencji.

1. Niniejsza Licencja jest umową między ORTOBAJT zwanym w dalszej części umowy PRODUCENTEM, a użytkownikiem końcowym zwanym UŻYTKOWNIKIEM i określa prawa UŻYTKOWNIKA do wykorzystania programu “Ortodoncja” zwanego dalej PROGRAMEM.

2. PROGRAM pozostaje własnością PRODUCENTA.

3. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do eksploatacji programu na jednym stanowisku komputerowym w danym momencie.

4. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikacji programu.

5. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania programu, w szczególności wynikające z błędów systemu operacyjnego, nieprawidłowej obsługi, oraz nieadekwatnej interpretacji rejestrowanych danych.

6. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do otrzymywania nowszych wersji programu (up-grade) na preferencyjnych warunkach. Podstawą do ich uzyskania jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup programu przez UŻYTKOWNIKA.

7. Wszelkie usługi w czasie użytkowania programu będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień dotyczących zarówno zakresu usług, jak i wysokości wynagrodzenia.

8. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania oraz przetwarzania statystyk użytkowania PROGRAMU przez UŻYTKOWNIKA.

9. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do korzystania z PROGRAMU wyłącznie w celu prowadzenia praktyki lekarskiej.

10. Prowadzenie kursów, prelekcji oraz innych form kształcenia mających charakter komercyjny przy użyciu PROGRAMU, bez porozumienia z PRODUCENTEM jest zabronione.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH